Báo cáo thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018

Thứ hai - 24/12/2018 22:42
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 191/BC-PCCC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
        Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 11  năm 2018

BÁO CÁO
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Căn cứ Công văn số 53/CATO-PCCC&CNCH ngày 25/10/2018 của Công an huyện Thanh Oai về việc Kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với trường Mầm non Mỹ Hưng năm 2018.
          Trường Mầm non Mỹ Hưng báo về việc thực hiện công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PCCC.
            Được sự quan tâm của Thành phố Hà nội, đã đầu tư kinh phí xây dựng cho nhà trường cơ sở vật chất khang trang có đầy đủ trang thiết bị về công tác PCCC đồng bộ, hiện đại. Nhà trường đã được bàn giao sơ bộ về các công trình lớp học và các phòng chức năng để đưa vào sử dụng từ tháng 9/2017.
Do một số hạng mục trong gói thầu về công tác PCCC chưa hoàn thiện, nên bên thi công vẫn chưa bàn giao cho nhà trường, do vậy các trang thiết bị về công tác PCCC chưa được đưa vào sử dụng, chưa tổ chức tập huấn về công tác PCCC cho đội ngũ CB,GV,NV được.
Nhà trường có tổng diện tích: 5.080m2.
Diện tích xây dựng 2.500 m2.
Khối tích:............m3.
Nhà có số tầng cao nhất là: 02 tầng.
Cụ thể như sau:
* Khu Quảng Minh: Nhà 2 tầng gồm 04 phòng học (Tầng 1: 02 phòng; tầng 2: 02 phòng) - Tổng diện tích xây dựng: 280 m2, tổng diện tích sàn là 280 m2.
        - Tổng số học sinh: 82 trẻ - Tổng số lớp: 03 lớp
        - Tổng số giáo viên: 07 đồng chí;
        - Khối tích: ....... m3.
* Khu Trung Tâm:
       - Tầng 1 khu nhà lớp học gồm: 06 phòng học - tổng diện tích sàn là 540 m2. Tổng số học sinh: 172 học sinh.
       - Tầng 2 khu nhà lớp học gồm: 06 phòng học - tổng diện tích sàn là 540 m2. Tổng số học sinh: 221 học sinh.
       - Khu nhà Hiệu bộ (2 tầng) gồm: 10 phòng chức năng, hiệu bộ - Tổng diện tích sàn 480 m2 (01 phòng hội đồng, 01 phòng GD nghệ thuật, 01 phòng GD thể chất, 01 phòng hành chính quản trị, 01 phòng Y tế, 01 phòng vi tính trẻ em, 02 phòng hiệu bộ, 01 phòng thư viện cho trẻ, 01 phòng nhân viên).
       - Số cầu thang: 05 Cầu thang
       - Khu nhà bếp: Tổng diện tích sàn 140 m2
       - Tổng số CB, GV, CNV: 58 đồng chí
       - Tổng số học sinh : 393 trẻ.
       - Tổng số lớp học: 12 lớp
       - Số lớp học nhiều học sinh nhất: 38 Học sinh.
- Bếp ăn:      x      + Sử dụng gas:  x
                            + Sử dụng bếp than, bếp củi:    
- Hệ thống điện: + Có trạm biến áp riêng:    x
                           + Có thiết bị bảo vệ cho từng khu vực bằng aptomat, cầu dao:   x
-  Bể nước sinh hoạt, kết hợp với nước chữa cháy:   x  ; trữ lượng: 200 m3.
- Giao thông: Xe chữa cháy tiếp cận được các khu vực:   x
- Về tình hình cháy nổ (từ trước đến nay): Trong trường chưa xảy ra vụ cháy nổ nào, lý do nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác chỉ đạo về PCCC.
II. THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCC CỦA CỦA TRƯỜNG: 
1. Nhà trường lập hồ sơ quản lý hoạt động PCCC, hồ sơ gồm có:
+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC:         ; số, ngày      tháng      năm
+ Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC:         ; số……., ngày      tháng      năm
+ Quyết định ban hành nội quy PCCC:    x     ; số 61/QĐ-PCCC, ngày 01/8/2018.
+ Nội quy về PCCC cơ quan:   x    ; kèm theo QĐ số 61/QĐ-PCCC, ngày 01/8/2018.
+ Nội quy sử dụng điện:   x    ; kèm theo QĐ số 61/QĐ-PCCC, ngày 01/8/2018.
+ Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở:    x  ; số 60/QĐ-PCCC, ngày 01/8/2018.
+ Bảng thống kê phương tiện PCCC:    x  ; số……., ngày 01 tháng 8 năm 2018
+ Sổ theo dõi dụng cụ phương tiện PCCC:    x     ; số……., ngày      tháng      năm.
+ Phương án chữa cháy:    x     ; số 165/KH-PAPCCC, ngày 27/8/2018
+ Phiếu phân loại cơ sở:         ; số……., ngày      tháng      năm.
+ Cam kết đảm bảo an toàn PCCC:    x   ; số: 63/CK-PCCC  ngày 01/8/2018
2. Trang bị phương tiện chữa cháy:
- Hệ thống báo cháy tự động:       x  ; tình trạng hoạt động: Tốt
- Hệ thống chữa cháy vách tường:     x    ; tình trạng hoạt động: Tốt
- Các bình chữa cháy:    x   ; Chủng loại: Bình bột và bình khí, tình trạng hoạt động: Tốt
- Các phương tiện chữa cháy khác: Hệ thống các phương tiện PCCC hiện đại, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn và hiện đại.
+ Có biên bản kiểm tra, thanh tra về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC số 15 ngày...... tháng....... năm 2018: ..................................................................................... ……
3. Công tác tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC, lập, thực tập phương án chữa cháy.
- Tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC do cơ quan Cảnh sát  PCCC thực hiện:   x  ;  ngày      tháng 11 năm 2018
- Công tác lập phương án chữa cháy:     x    ; ngày 27 tháng 8 năm 2018.
- Công tác thực tập phương án chữa cháy:    x  ; ngày 27/8/2018
          - Công tác tự kiểm tra an toàn PCCC của cơ sở:     x  ; 03 lần/năm.
III. TỒN TẠI THIẾU SÓT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRONG THỜI GIAN TỚI:
           1. Tồn tại, thiếu sót:
- Kiến thức về PCCC của cán bộ giáo viên, nhân viên còn hạn chế, chưa được tập huấn kỹ năng PCCC thường xuyên.
- Công tác tuyên truyền, tập huấn về nghiệp vụ công tác PCCC, thực tập phương án chữa cháy của nhà trường còn hạn chế.
          - Nhà trường còn có 2 khu:
+ Khu Trung Tâm có đầy đủ các phương tiện PCCC hiện đại, đường giao thông đi lại rộng rãi, thuận tiện.
+ Khu Quảng Minh: Nằm trong khu vực xóm dân cư, địa hình giao thông đi lại chặt chội, khó khăn cho các phương tiện PCCC hiện đại;
          - Nguồn tài chính của nhà trường còn hạn chế.
          - Kiến thức về PCCC của cán bộ giáo viên, nhân viên hạn chế, chưa được tập huấn kỹ năng PCCC.
         2. Biện pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới:
          - Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn về công tác PCCC: Mời Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 15 về tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về nghiệp vụ công tác PCCC, thực tập phương án chữa cháy tại nhà trường.
        - Thường xuyên chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của nhà trường về công tác PCCC trong nhà trường.
       - Thường xuyên đưa nội dung thực hiện công tác PCCC lồng ghép vào các buổi họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn của GV,NV hàng tháng, hàng kỳ.
       - Xây dựng chuyên đề về GD kiến thức bảo vệ bản thân, công tác PCCC cho trẻ. Chỉ đạo giáo viên thường xuyên lồng ghép, đưa nội dung giáo dục cho trẻ về kiến thức PCCC, kiến thức bảo vệ bản thân khi không may có hỏa hoạn xảy ra trong các hoạt động học tập, vui chơi ở mọi lúc, mọi nơi.
        Trên đây là báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy của Trường Mầm non Mỹ Hưng, nhà trường rất mong đoàn kiểm tra tạo điều kiện, góp ý nhằm giúp cho CB,GV,NV của trường đảm bảo tốt về công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường./.
         Xin trân trọng cảm ơn!

 
Nơi nhận:
- Phòng CS PC&CC số 15; PGD&ĐT
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG


Nhữ Thị Thủy


                                                                                     

 

Tác giả bài viết: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 433 | lượt tải:151
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây