Quy chế hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2018-2019

Chủ nhật - 26/08/2018 11:38
 
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
BAN ĐẠI DIỆN PHHS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 01/QCHĐ-BĐDPHHS                               Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 9 năm 2018          
 
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
NĂM 2018 - 2019
 
          Căn cứ vào Thông tư số 55/2011/TT-BGD & ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 về việc ban hành điều lệ, Ban đại diện phụ huynh học sinh;
          Căn cứ vào điều kiện thực tế và chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường Mầm non Mỹ Hưng;
          Để thực hiện tốt phương châm xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước;
          Được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, Ban thường trực đại diện phụ huynh học sinh XD Quy chế hoạt động của Ban năm học 2018 - 2019 như sau:
          I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:
          1. Mỗi lớp thành lập một Ban đại diện phụ huynh học sinh lớp, toàn trường thành lập một Ban phụ huynh học sinh trường.
          2. Mỗi ban PHHS lớp được cử ra 3 ông bà đại diện cho lớp (1 trưởng, 1 phó, 1 ủy viên). Để duy trì hoạt động của ban phụ huynh học sinh của lớp.
          3. Ban đại diện phụ huynh học sinh của trường cử ra 3 ông bà (1 trưởng ban, 1 phó ban, 1 ủy viên) vào Ban thường trực đại diện phụ huynh học sinh để duy trì hoạt động của Ban.
          4. Nhiệm kỳ của Ban thường trực và Ban PHHS lớp là 1 năm (được bắt đầu từ đầu năm học cho đến vào đầu năm học tiếp theo).
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯỜNG TRỰC VÀ BAN ĐẠI DIỆN PHỤ HUYNH HỌC SINH LỚP.
1. Ban Thường trực đại diện PHHS trường.
- Các ông bà trong Ban Thường trực phải có điều kiện về thời gian, năng lực và nhiệt tình để tham gia công tác của Ban.
- Ban Thường trực làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công, trách nhiệm đến từng cá nhân.
- Chế độ hội họp: Mỗi học kỳ 02 lần, không kể trường hợp bất thường.
* Về nhiệm vụ:
+ Phối hợp với BGH nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban theo Nghị quyết của cuộc họp toàn Ban đại diện mở rộng thông qua.
+ Phối hợp với nhà trường tổ chức các ngày hội, ngày lễ, thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, động viên CB,GV,NV nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục toàn diện cho các cháu.
+ Phối hợp với BGH, hướng dẫn tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục, đối với PHHS, nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc bảo vệ giáo dục học sinh.
+ Phối hợp với BGH nhà trường tổ chức giáo dục các cháu cá biệt và đồng thời cùng kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp để tuyên truyền với phụ huynh của những trẻ đó, nhằm giáo dục về mọi mặt cho trẻ. Giáo dục, đạo đức cho các cháu bồi dưỡng, các cháu học giỏi và ngoan ngoãn tạo điều kiện, giúp đỡ các cháu yếu kém, tạo điều kiện giúp cho những cháu có hoàn cảnh nghèo vượt khó, động viên khen thưởng các cô giáo và các cháu có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và học tập.
+ Ban đại diện Hội phụ huynh là nhịp cầu nối giữa PHHS với nhà trường, sâu sát với cha mẹ học sinh và các cháu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của PHHS, phản ánh trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc bằng văn bản với BGH nhà trường.
+ Đại diện phụ huynh học sinh kiến nghị với các cấp chính quyền, các ngành chức năng cùng địa phương xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, ngăn ngừa các hành vi xâm phạm giáo viên, học sinh trong và ngoài trường.
+ Tổ chức thăm hỏi gia đình học sinh trong những việc vui, việc buồn và ngày lễ, ngày tết.
+ Nắm thông tin hai chiều kịp thời phản ánh đề xuất với BGH nhà trường, các vấn đề về quản lý các cháu, vấn đề giảng dạy của giáo viên. Đồng thời gặp gỡ những gia đình có trẻ cá biệt hoặc có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt hoặc có vấn đề.
+ Ban đại diện Hội PHHS họp thống nhất nội dung chương trình kế hoạch hoạt động, thống nhất thu chi các khoản lớn, các khoản vận động. Những nội dung này đều có sự tham gia và thống nhất giữa Ban đại diện Hội PHHS, BGH nhà trường và BCH công đoàn trường.
+ Trực tiếp quản lý và sử dụng quỹ phụ huynh và các nguồn thu khác theo dự toán đã được hội nghị Ban đại diện PHHS mở rộng thông qua, hợp đồng giao cho thủ quỹ nhà trường giữ hộ và chi hộ quỹ phụ huynh sau khi đã được thống nhất. Trong Ban lập sổ theo dõi thu chi và báo cáo kịp thời để công khai trước các kỳ họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường và các cuộc họp phụ huynh của các nhóm lớp.
2. Ban phụ huynh học sinh lớp.     
- Có trách nhiệm cùng các cô giáo chủ nhiệm của lớp bàn bạc, thống nhất vấn đề về giáo dục, động viên, đề nghị khen thưởng cho các giáo viên và các cháu có thành tích trong học tập đồng thời nhắc nhở giáo dục các cháu cá biệt của lớp có khuyết điểm, nắm vững thông tin hai chiều giữa gia đình và các cô giáo trong nhà trường. Phản ánh kịp thời những diễn biến của Ban phụ huynh với Ban thường trực.
- Mỗi năm Ban họp ít nhất 3 kỳ, khi có việc cần thiết thì họp bất thường.
* Chi hội trưởng phụ huynh học sinh lớp.
+ Được tham gia các buổi họp Ban thường trực mở rộng để cùng bàn bạc thống nhất, quyết định các nội dung hoạt động của Ban đại diện PH của nhà trường.
+ Mỗi học kỳ ít nhất một lần dự học với lớp để nắm tình hình, ghi nhận những ý kiến của các cháu và động viên các cháu học tập.
+ Trực tiếp duy trì các buổi họp của Ban, tổng hợp các ý kiến đóng góp của phụ huynh học sinh, phản ánh kịp thời với Ban thường trực.
- Phó ban là người thay Trưởng ban giải quyết một số công việc khi được phân công hoặc Trưởng ban vắng mặt.
III. THU VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH.
- Căn cứ vào Quy định Điều lệ trường Mầm non ban hành theo thông tư số 55/2011/TT-BGD & ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điều 10 quy định về kinh phí hoạt động của  ban đại diện PHHS về việc quản lý và sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh).
- Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của nhà trường và đề nghị với BGH thưởng và động viên cho những cán bộ, giáo viên, nhân viên và những trẻ có thành tích xuất sắc trong việc dạy và học.
- Căn cứ vào hướng dẫn của Sở GD và Đào tạo Hà Nội, Ban thường trực đại diện phụ huynh học sinh đã bàn bạc thống nhất mức thu:
  + Quỹ do phụ huynh học sinh tự nguyện đóng góp(Có thể mức đóng góp cao hơn do phụ huynh tự nguyện).
 * Thống nhất sử dụng chi vào các hoạt động sau:
- 50% Ban đại diện phụ huynh các lớp quản lý để chi vào các mục sau: Tổ chức sinh nhật cho các cháu trong lớp, thăm hỏi các cháu ốm đau, hỗ trợ các hoạt động liên hoan văn nghệ của lớp.
- 50% Ban đại diện PH của trường quản lý để chi vào các mục sau:
+ Chi phí tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường bao gồm trang trí kỳ họp đầu năm, nước uống trong các kỳ họp, các chi phí phải thuê mướn như ghế ngồi, âm thanh...; Văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của Ban đại diện như giấy, bút, sổ sách theo dõi thu chi.            
+ Hỗ trợ cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, gia đình có tang chế; Hỗ trợ và tổ chức các hoạt động liên hoan văn nghệ của các lớp vào các dịp lễ khai giảng, tết trung thu, 20/11, tết Nguyên đán, ngày 8/3…. 
+ Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa, các hội thi của các cháu do trường và PGD tổ chức, hoạt động hè, ngày Quốc tế thiếu nhi, tết trung thu… 
Cụ thể như sau: 
 
I. PHẦN THU: Tổng
- Dự kiến trong năm học thu được: 46.000.000đ
II. PHẦN CHI:  
1. Ban đại diện phụ huynh các lớp quản lý:
+ Tổ chức sinh nhật cho các cháu:
+ Thăm hỏi các cháu, phụ huynh ốm đau:
+ Chi mua bánh kẹo tổ chức liên hoan văn nghệ của lớp:
+ Chi mua quà vui tết trung thu cho các lớp:
+ Chi mua quà tổ chức tất niên và gói bánh trưng cho các lớp:
+ Chi mua bánh kẹo biểu diễn VN mừng ngày nhà giáo VN cho các lớp:
23.000.000đ
3.000.000đ
1.500.000đ
3.500.000đ
5.000.000đ
5.000.000đ
5.000.000đ
2. Ban đại diện Phụ huynh của trường quản lý:
+ Chi tổ chức các buổi họp định kỳ, đột xuất BĐDPH (cả năm)
+ Chi mua bánh kẹo tổ chức VN mừng ngày khai giảng năm học mới cho các lớp:
+ Mua quà tặng Hội thi “Chúng cháu vui khỏe” cấp trường:
+ Chi hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức
+ Chi mua phần thưởng tặng cho trẻ Hội thi BKT cấp trường.
+ Chi TCVN và phát thưởng tổng kết cuối năm cho các lớp
23.000.000đ
2.500.000đ
5.000.000đ
 
3.500.000đ
3.000.000đ
3.500.000đ
5.500.000đ 
Cộng     46.000.000đ
         Lưu ý: Những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng bàn với BGH, BCH công đoàn nhà trường để cùng giải quyết.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.
1. Quy chế này được áp dụng trong năm học 2018 - 2019, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện cụ thể có thể bổ sung Quy chế để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế nhưng không được trái với Điều lệ trường Mầm non và Quy định của Hội khuyền học Việt nam ban hành, kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Điều 10 quy định về kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh về việc quản lý và sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh).
2. Những ý kiến đóng góp xây dựng Quy chế sẽ được Ban đại diện cha mẹ học sinh trường mầm non Mỹ Hưng ghi nhận và chọn lọc bổ sung để tiếp tục xây dựng Quy chế được hoàn thiện hơn.
3. Chỉ có Ban đại diện cha mẹ học sinh trường mầm non Mỹ Hưng năm học 2018 - 2019 mới được thay đổi Quy chế này.
Quy chế này được lập thành 03 bản: Nhà trường giữ 01 bản; Ban đại diện cha mẹ học sinh giữ 01 bản để thực hiện, CT công đoàn giữ 01 bản để giám sát./.
T/M. BGH NHÀ TRƯỜNG
Hiệu trưởng
 
 
 
 
Nhữ Thị Thủy
  ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
Trưởng ban
 
 
 
 
Trần Văn Ninh
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác hội phụ huynh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 433 | lượt tải:151
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây