KH chuẩn bị đón HS trở lại trường năm học 2020-2021 sau thời gian nghỉ hè và nghỉ dịch Covid-19

Thứ bảy - 10/10/2020 10:46
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 124/KH-MNMH Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH
Chuẩn bị đón học sinh đi học sau thời gian nghỉ hè và
phòng tránh dịch Covid-19

Căn cứ Công văn số 2686/HDLN-GDĐT-YT ngày 25/8/2020 của liên ngành Sở GD&ĐT-YT Hà Nội về việc hướng dẫn việc phòng chống dịch Covid-19 đầu năm học 2020 - 2021; Công văn số 643/GD&ĐT ngày 26/8/2020 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc tổ chức lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021;
Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và Nhà trường về công tác phòng tránh dịch Covid-19 và việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học sau thời gian nghỉ hè và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường.
Trường MN Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch chuẩn bị đón học sinh đi học sau thời gian nghỉ nghỉ hè và phòng tránh dịch Covid-19 như sau:
I. TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐI HỌC:
1. Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học trước ngày tựu trường:
- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2020 - 2021 tại đơn vị.
- Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tự rà soát, đánh giá nghiêm túc, khách quan bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 trong trường học. Phối hợp với Ngành Y tế rà soát công tác tự đánh giá, tiến hành tự kiểm tra đánh giá các mức độ có khả năng lây nhiễm dịch cao để chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng những giải pháp nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, đồng thời bố trí riêng 01 phòng để cách ly cho CB,GV,NV và học sinh sinh khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường. Chuẩn bị đầy đủ nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh trước khi đón học sinh tới trường và duy trì thực hiện vệ sinh hàng ngày.
- Chuẩn bị tài liệu và thực hiện tuyên truyền về phòng tránh dịch bệnh Covid-19 cho CB,GV,NV , học sinh và phụ huynh học sinh theo đúng hướng dẫn của cơ quan Y tế.
- Tổ chức tập huấn cho CB,GV,NV trong trường những kiến thức cơ bản về phòng tránh dịch bệnh Covid-19 gây ra. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương theo dõi sức khỏe của CB,GV,NV và học sinh để kịp thời phát hiện xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
- Yêu cầu các cá nhân trong trường bao gồm CB,GV,NV thực hiện khai báo y tế và thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone để tự theo dõi các tiếp xúc gần, tự bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng nếu có điện thoại thông minh.
2. Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học trên các phương tiện hỗ trợ CNTT và chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng GD khi học sinh đi học:
Để đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình học và đạt kết quả mong đợi đối với học sinh từng độ tuổi, Ban giám hiệu Nhà trường cần xây dựng Kế hoạch chỉ đạo giao cho Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng khối lớp, sao cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương.
3. Rà soát phương án, các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của của ngành Y tế và giáo dục - Đào tạo:
- Nhà trường chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, trên cơ sở thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Phòng GD&ĐT. Thống nhất kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, cũng như thông tin đầy đủ, kịp thời phương án, khuyến cáo, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho phụ huynh và học sinh trước khi đi học.
- Đặc biệt quan tâm, xây dựng tốt các phương án nhằm đảm bảo thực hiện quy định về giãn cách; xây dựng kế hoạch và bố trí thời gian đón và trả trẻ lệch giờ theo từng khối, tăng cường giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.
- Tiếp tục thực hiện rà soát việc khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; yêu cầu những đối tượng cần phải cách ly thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Ngành Y tế.
- Rà soát, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: khẩu trang, gang tay y tế, nhiệt kế điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh.
4. Phân công CB, GV, NV thực hiện CSND, GD trẻ và các phương án phòng chống dịch của nhà trường khi hoc sinh đi học:
Để thực hiện tốt công tác CSND và GD trẻ khi trẻ đi học, BGH Nhà trường tổ chức họp thống nhất Ban giám hiệu, xây dựng thời gian biểu và các phương án phòng chống dịch của nhà trường khi học sinh đi học, đồng thời tổ chức họp toàn thể giáo viên, nhân viên trong toàn trường, phân công cụ thể cho từng cá nhân CB,GV,NV trong trường. Chỉ đạo triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ trường lớp, các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường vào 2 ngày 28/8 và ngày 04/9/2020. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: nhiệt kế điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh.
- Tiếp tục tập huấn, giao nhiệm vụ cho CB,GV,NV toàn trường về quy trình phòng chống dịch bệnh, xử lý tình huống để thực hiện và hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh khi trẻ đi học.
- Thực hiện phân công cụ thể đối với từng GV,NV chịu trách nhiệm đón trả trẻ và kiểm tra thân nhiệt của trẻ tại cổng trường hàng ngày, không để cho các phụ huynh và những người không có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Đồng thời thực hiện tuyên truyền và thống nhất với phụ huynh về thời gian đón và trả trẻ đối với từng khối lớp để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường. Cụ thể như sau:
+ Thời gian đón trẻ buổi sáng: Từ 7h-7h15 đón trẻ khối 5 tuổi.
                                                 Từ 7h15-7h30 đón trẻ khối 4 tuổi.
                                                 Từ 7h30-8h00 đón trẻ khối Nhà trẻ và 3 tuổi.
+ Thời gian trả trẻ buổi chiều: Từ 16h15-16h30 trả trẻ khối Nhà trẻ và 3 tuổi.
                                               Từ 16h30-16h45 trả trẻ khối 4 tuổi.
                                               Từ 16h45-17h00 trả trẻ khối 5 tuổi.
- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, đồng thời bố trí riêng 01 phòng để cách ly cho CB,GV,NV và học sinh khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường.
- Thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn toàn bộ các khu vực trong và ngoài trường, lớp, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác CS,ND và GD trẻ vào 2 ngày 28/8 và ngày 04/9/2020, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: nhiệt kế điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh.
- Tiếp tục tập huấn, giao nhiệm vụ cho CB,GV,NV toàn trường về quy trình phòng chống dịch bệnh và xử lý tình huống để thực hiện và hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh khi trẻ quay trở lại trường học.
II. KHI HỌC SINH BẮT ĐẦU ĐI HỌC:
1. Phương án cho học sinh đi học:
- Thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra trên trang thông tin chính thức của chính phủ, Bộ y tế, Bộ GD&ĐT, Thành ủy Hà Nội, UBND huyện, Phòng GD&ĐT thanh Oai và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp để tổ chức tuyên truyền cho CB,GV,NV, học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế..., hạn chế các hoạt động có sự tham gia của nhiều lớp. Khuyến khích mỗi CB,GV,NV và học sinh sử dụng bình (chai) nước uống cá nhân; thực hiện deo khẩu trang khi đến trường, khi tham gia giao thông và nơi công cộng.
- Thực hiện ăn chín uống sôi, đảm bảo công tác vệ sinh ATTP tại bếp ăn của nhà trường, không tổ chức ăn tập trung đông người, nên tổ chức ăn thành nhiều đợt.
- Nhân viên bảo vệ hạn chế người không có nhiệm vụ vào trường, nếu khách đến trường có lịch hẹn hoặc trao đổi công tác phải thực hiện các biện pháp phòng dịch (đo kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khách đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào trường).
- Yêu cầu mỗi CB,GV,NV, học sinh thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc sát khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại các thời điểm: trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn.
Nhà trường triển khai việc thông báo các phương án đón và trả học sinh khi học sinh đi học,theo theo từng khối lớp, không để tình trạng tập trung đồng loạt và công khai trên Webissi, cổng thông tin của nhà trường và trên phương tiện phát thanh của xã và các thôn theo các mốc thời gian mà nhà trường đã quy định, để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.
Nếu đảm bảo được các điều kiện an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên thì nhà trường sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 03/9/2020 (Thứ Hai).
2. Các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trước khi trẻ đến trường:
- Trong điều kiện về dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Nhà trường yêu cầu phụ huynh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trường. Tuyệt đối không để những học sinh đến trường khi vẫn đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Nếu những học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, đồng thời thông tin ngay cho nhà trường và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám, tư vấn và điều trị. Nhà trường cần có trách nhiệm tư vấn cho phụ huynh cần lưu ý đến các hoạt động để tăng cường sức khỏe cho trẻ như: Thường xuyên cho trẻ súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, giữ ấm cơ thể, cho trẻ tập thể dục hàng ngày, ăn chín, uống sôi và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hợp lý và hạn chế cho trẻ tiếp súc với các động vật nuôi, động vật hoang dã.
- Đối với CB,GV,NV tự đo nhiệt độ trước khi đến trường, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì chủ động báo cáo BGH nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, nếu cần thì phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Yêu cầu CB,GV,NV tuyệt đối không được đến trường nếu đang trong thời gian phải cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
- Đảm bảo có đủ nước uống hợp vệ sinh, mỗi trẻ có đủ 1 cốc uống nước, khăn mặt riêng có ký hiệu riêng, hàng ngày được vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng.
- Bố trí và đảm bảo khu rửa tay phải có đủ xà phòng, nước sạch, các nhà vệ vinh phải sạch sẽ, có đủ các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh hàng ngày
- Tăng cường thông khí tại các lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ hàng ngày, hạn chế dùng điều hòa.
- Toàn thể CB,GV,NV và học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường tới trường và từ trường về nhà, hạn chế đi và đến nhiều nơi  và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
- Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, Hiệu trưởng nhà trường quyết định việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú sao cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- Tiếp tục chỉ đạo giáo viên các lớp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường vận động cho trẻ; Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp tình hình thực tế và đối tượng; ưu tiên tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chương trình theo quy định.
3. Các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi trẻ đến trường:
- Thực hiện phân công cụ thể đối với từng GV,NV chịu trách nhiệm đón trẻ và kiểm tra thân nhiệt của trẻ tại cổng trường hàng ngày, không để cho phụ huynh và những người không có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Thực hiện tuyên truyền và thống nhất với phụ huynh về thời gian đón và trả trẻ theo quy định đối với từng khối lớp, để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.
- Không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trong đông người, tham quan thực tế, dã ngoại. Tổ chức hoạt động thể dục sáng cho trẻ tại từng lớp, khi cho trẻ ra hoạt động ngoài trời phải được xen kẽ giữa các lớp để tạo sự giãn cách, yêu cầu giáo viên phải thường xuyên giám sát, nhắc nhở trẻ không được tụ tập nhóm đông người trong giờ ra chơi và giờ hoạt động ngoài trời hàng ngày.
- Yêu cầu giáo viên các lớp thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn và nhắc nhở học sinh cần thực hiện tốt các nội dung sau:
+ Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ y tế trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn.
+ Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp, vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa tay sạch, bỏ rác vào đúng nơi quy định.
+ Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.
+ Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn mặt, khăn tay, gối...
+ Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi.
- Yêu cầu giáo viên cần phải thực hiện giãn khoảng cách từng học sinh trong phòng học khi ngồi học, ăn trưa và ngủ trưa, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở CB,GV,NV và học sinh đảm bảo giãn cách theo quy định tối thiểu. Hàng ngày trước khi vào mỗi hoạt động, giáo viên cần kiểm tra, nắm bắt xem trong lớp có học sinh nào có biểu hiện, có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi thì hướng dẫn hoặc đưa ngay học sinh đến phòng y tế của Nhà trường hoặc Trạm y tế của xã để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
- Khi có CB,GV,NV của trường có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì phải đến ngay Phòng y tế của nhà trường hoặc Trạm y tế của xã để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
- Thường xuyên thực hiện lau, khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa ra vào khu vực rủa tay, nhà vệ sinh, cửa ra vào lớp, lan can hiên, lan can cầu thang sau mỗi hoạt động.
- Thực hiện đầy đủ chương trình học để đạt được kết quả mong đợi đối với học sinh từng độ tuổi, chỉ đạo và giao cho Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng khối lớp, sao cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương. Đối với những bài mà giáo viên đã thực hiện dạy trẻ trên các phương tiện hỗ trợ trong dịp trẻ nghỉ dịch ở nhà, giáo viên có cần kế hoạch củng cố, ôn lại, dạy bù cho những học sinh không có điều kiện học trên các phương tiện hỗ trợ tại nhà và kiểm tra kiến thức để đánh giá kết quả của trẻ ngay sau khi trẻ bắt đầu quay trở lại trường để học. Đồng thời tiếp tục phân bố nốt chương trình học của những bài dạy còn lại mà trẻ chưa được học trong thời gian trẻ nghỉ dịch ở nhà tháng 2,3,4 và tháng 5, để tiếp tục thực hiện từ ngày 11/5 cho đến hết ngày 15/7/2020 là kết thúc chương trình học.
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên tuyền về các giải pháp, phòng chống dịch cho CB,GV,NV, phụ huynh và học sinh.
4. Các phương án đảm bảo an toàn cho trẻ khi kết thúc mỗi buổi học:
- Yên cầu CB,GV,NV và học sinh trong toàn trường thực hiện nghiêm túc việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, cần đeo khẩu trang trên đường đi về nhà.
- CB,GV,NV toàn trường cần duy trì nghiêm túc công tác vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định, thường xuyên kiểm tra bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay và vệ sinh sạch sẽ các vật dụng, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác CS,ND và GD trẻ để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, để kịp thời truyền đạt và hướng dẫn CB,GV,NV và học sinh thực hiện.
- Thực hiện nghiêm túc, khách quan việc tự đánh giá Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, tshường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình học sinh đi học.
- Triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành chương trình học năm học 2020 - 2021 đúng tiến độ theo quy định./.
 
 Nơi nhận:
 - Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c);
 - Trường MNMH (để t/h);
 - Lưu VP./.
              
                HIỆU TRƯỞNG                 Nhữ Thị Thủy 

Tác giả bài viết: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 436 | lượt tải:153
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây