KH tổ chức thi XDMT học tập lấy trẻ làm trung tâm năm 2020-2021

Thứ bảy - 10/10/2020 11:03
 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG MN MỸ HƯNG
 
 

Số: 229 /KH-MNMH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                   Mỹ Hưng, ngày 25 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm”
cấp trường năm học 2020 - 2021
 
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Trường Mầm non Mỹ Hưng. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường năm học 2020 - 2021 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
Hội thi nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cô giáo, của cha mẹ học sinh để xây dựng môi trường sư phạm (lớp học) lành mạnh, an toàn, xanh - sạch - đẹp, phù hợp với trẻ.
Phát động phong trào xây dựng môi trường giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, nhằm tạo ra môi trường với góc chơi sáng tạo và đồ dùng, đồ chơi bền, đẹp, có giá trị sử dụng cao, để nhân rộng cách trang trí cũng như làm đồ dùng, đồ chơi trong đội ngũ giáo viên, làm phương tiện hỗ trợ việc nâng cao chất lượng vui chơi, học tập cho trẻ trong trường MN.
Tạo cơ hội cho giáo viên, phát huy khả năng sáng tạo trong nghiên cứu, cải tiến, tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ phục vụ thiết thực việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo chương trình GDMN.
          Thiết thực hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, góp phần thực hiện phương châm giáo dục “Học đi đôi với hành”, “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
2. Yêu cầu:
Việc trang trí lớp, xây dựng môi trường lớp học và đồ dùng đồ chơi tự làm phải đảm bảo yêu cầu hài hoà, phù hợp, thể hiện sự sáng tạo, có tác dụng giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh đồng thời không làm ảnh hưởng đến cơ sở vật chất trường học.

II. ĐỐI TƯỢNGDỰ THI.
Là giáo viên các nhóm lớp của các khối trong trường MN Mỹ Hưng.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI.
1. Thời gian: Dự kiến vào khoảng tuần 3 tháng 12/2020
2. Địa điểm: Tại các nhóm lớp trong toàn trường.
IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI. Gồm có 2 nội dung:
- Trang trí môi trường trong lớp học: Tổng là 100 điểm.
- Thi xây dựng môi trường ngoài lớp học: Tổng là 100 điểm.
1. Trang trí môi trường trong lớp học: Tổng là 100 điểm.
a. Tiêu chí lớp học thân thiện: (30 điểm)
+ Góc thiên nhiên (10 điểm): Vị trí đặt góc thiên nhiên phù hợp (bên trong hoặc bên ngoài lớp học). Góc thiên nhiên đảm bảo sự hài hòa về số lượng cây xanh, dây hoa, màu sắc, kiểu dáng; đảm bảo tính thẩm mĩ và tính giáo dục, tránh rườm rà, cản trở ánh sáng tự nhiên.
+ Không gian sạch, đẹp (10 điểm): Không gian lớp học (bên trong lớp học, xung quanh lớp học) đảm bảo sạch sẽ. Tường lớp học, nền nhà, trần nhà, bàn ghế, tủ giá và đồ vật trong lớp phải sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không có màng nhện hay bụi bẩn. Hành lang và xung quanh lớp học đảm bảo vệ sinh thường xuyên, không có rác bẩn... Tổng thể lớp học bố cục hợp lí, không gây rối, sắp xếp các góc phù hợp.
Hệ thống bảng biểu (10 điểm): Có hệ thống bảng biểu được treo ở vị trí  phù hợp, ngay ngắn, đảm bảo sự cân đối, hài hòa, có hình ảnh và nội dung tuyền truyền phong phú, phù hợp với chủ đề.
b. Áp dụng trang trí theo mô hình: Lấy trẻ làm trung tâm (50 điểm)
+ Góc phân vai (15 điểm): Đồ dùng đồ chơi được bố trí phù hợp với chủ đề chơi, nội dung chơi, biết tạo cho trẻ sự mới mẻ, hấp dẫn và kích thích sự khám phá tìm tòi của trẻ.
+ Góc Thư viện (sách, truyện) (10 điểm): Số lượng sách, truyện, báo, tạp chí… Có biển cho từng chủng loại, huy động nhiều, phong phú, đa dạng, không rách nát. Nội dung sách, truyện phải mang tính giáo dục, phù hợp với trẻ mầm non. Hình thức đảm bảo đẹp, thu hút trẻ. Tổ chức hoạt động xem sách, truyện, tạp chí…và quản lý góc thư viện hiệu quả.
+ Góc nghệ thuật, tạo hình (10 điểm): Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu cho các hoạt động  được bố trí một cách đa dạng, thuận tiện phục vụ cho việc tự lựa chọn sử dụng của trẻ để trẻ thực hiện theo ý thích của mình một cách sáng tạo qua các hoạt động vẽ, nặn, cắt dán, in, làm đồ chơi…có chỗ trưng bày sản phẩm của trẻ.
+ Góc xây dựng (15 điểm): Đồ dùng, đồ chơi phong phú, đa dạng được bố trí theo tính mở vừa tầm với của trẻ.
 c. Tiêu chí về sự sáng tạo: (20 điểm)
- Sáng tạo trong sắp xếp trang trí, trong thiết kế các góc, tạo sự gần gũi, thân thiện, sinh động…. (10 điểm)
- Có nhiều sản phẩm trang trí đảm bảo tính thẩm mỹ do giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh tự làm cùng tham gia (10 điểm).
* Lưu ý: Khuyến khích các giáo viên sưu tầm và sử dụng các nguyên vật liệu thiên nhiên, phế liệu sẵn có của địa phương trang trí và làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ. Trang trí phải phù hợp với trẻ, điều kiện của lớp.
2. Trang trí môi trường ngoài lớp học: Tổng là 100 điểm.
a. Tiêu chí môi trường thân thiện: (40 điểm)
+ Không gian sạch, đẹp (20 điểm): Không gian bên ngoài lớp học đảm bảo sạch sẽ. Hành lang và xung quanh lớp học đảm bảo vệ sinh thường xuyên, không có rác bẩn...Tổng thể lớp học bố cục hợp lí, sắp xếp phù hợp.
Hệ thống bảng biểu ngoài lớp (20 điểm): Có hệ thống bảng biểu được  treo ở vị trí phù hợp, ngay ngắn, đảm bảo sự cân đối, hài hòa, có hình ảnh và nội dung tuyền truyền phong phú, phù hợp với chủ đề.
b. Áp dụng trang trí theo mô hình “Lấy trẻ làm trung tâm”: (60 điểm)
+ Khu vực cây xanh, bồn hoa xung quanh lớp (20 điểm): Có nhiều cây, hoa phong phú, đa dạng; sắp xếp phù hợp, hình thức đảm bảo đẹp, thu hút trẻ.
+ Khu vực cửa, tường, lối vào lớp (20 điểm): Trang trí đẹp, phù hợp, sáng tạo gần gũi với trẻ bằng các hìnhđược cắt, dán... (KK lựa chọn các nguyên vật liệu để làm hạn chế sử dụng đồ dùng mua làm sẵn).
c. Tiêu chí về sự sáng tạo (20 điểm):
- Sáng tạo trong sắp xếp trang trí, trong thiết kế các góc, tạo sự gần gũi, thân thiện, sinh động…. (10 điểm)
- Có nhiều sản phẩm trang trí đảm bảo tính thẩm mỹ do giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh tự làm cùng tham gia (10 điểm).
* Lưu ý: Khuyến khích các giáo viên sưu tầm và sử dụng các nguyên vật liệu thiên nhiên, phế liệu sẵn có của địa phương trang trí và làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ. Trang trí phải phù hợp với trẻ, điều kiện của lớp.
V. DỰ KIẾN XẾP GIẢI.
1. Giải thưởng:
- Giải nhất: Từ 95-100 điểm (Lưu ý: trong phần sáng tạo điểm phải đạt từ 47,7- 50 điểm trở lên);
- Giải nhì: Từ 90- 94,8 điểm điểm (Lưu ý: trong phần thi sáng tạo điểm phải đạt từ 45- 47,6 điểm trở lên).
- Giải ba: Từ 85-89,9 điểm (Lưu ý: trong phần sáng tạo điểm phải đạt từ 42,4-44,9 điểm trở lên);
-  Giải khuyến khích: Từ 75-84,9 điểm.
2. Mức thưởng:
- Giải nhất: 300.000đ/giải
- Giải nhì: 250.000đ/giải
- Giải ba: 200.000đ/giải
- Giải khuyến khích: 100.000đ/giải
VI. KINH PHÍ:
Trích từ nguồn kinh phí ngân sách chi chuyên môn năm 2019 của trường.
Nhà trường sẽ hỗ trợ 1 phần kinh phí cho các lớp để mua nguyên vật liệu để trang trí, xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban giám hiệu:
- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm” đến toàn thể CB, GV NV trong toàn trường.
- Chỉ đạo Tổ trưởng tổ chuyên môn triển khai và thực hiện kế hoạch đúng thời gian quy định.
- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Thư ký.
       + Ban tổ chức:
- Đ/c Nhữ Thị Thủy - Hiệu trưởng - Trưởng ban tổ chức.
- Đ/c Nguyễn Thị Mai - Phó Hiệu trưởng - Phó ban.
- Đ/c Đào Thị Thúy - Phó Hiệu trưởng - Phó ban.
- Đ/c Phạm Thị Hương - GVPTCM - Ủy viên.
- Đ/c Hoàng Thị Thi - BCH Công đoàn - Ủy viên.
- Đ/c Đào Thị Hằng - TT tổ Hành chính - Ủy viên
       + Ban giám khảo: Có quyết định sau (Thành phần BGK là BGH, Tổ trưởng các TTCM và GV có kinh nghiệm)
       + Thư kí tổng hợp: Nguyễn Thị Việt.
2. Tổ trưởng chuyên môn :
- Triển khai Kế hoạch đến tất cả giáo viên trong tổ chuyên môn, tổng hợp danh sách giáo viên tham gia hội thi nộp về Ban tổ chức đúng thời gian.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên trong tổ khi được phân công.
3. Giáo viên:
    Thực hiện kế hoạch theo sự chỉ đạo của Tổ trưởng chuyên môn.
4. Bộ phận phụ trách CSVC, kế toán: Dự trù kinh phí để tổ chức, khen thưởng và hỗ trợ kinh phí để giáo viên tham gia hội thi.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm” cấp truờng năm học 2020 - 2021. Đề nghị Tổ chuyên môn triển khai đến 100% giáo viên trong toàn trường và thực hiện nghiêm túc kế hoạch để Hội thi đạt kết quả cao./.
  
 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT Thanh Oai (để b/c);
- BGH, CĐ (Chỉ đạo t/h);
- Các tổ CM, GV (để t/h);
- Lưu: VP./.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy
 
 

 

Tác giả bài viết: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác quản lý chỉ đạo:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 436 | lượt tải:153
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây