Kịch bản tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Chủ nhật - 05/01/2020 02:11

ĐẠI HỘI
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
NHIỆM KỲ 2020 - 2022
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Mỹ Hưng, ngày 09 tháng 01 năm 2020
         
KỊCH BẢN
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON
NHIỆM KỲ 2020- 2022
 
NỘI DUNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH
A. PHẦN I: PHẦN TRÙ BỊ:
       Đã đến giờ làm việc, Ban tổ chức xin kính mời các đ/c Đảng viên về dự Đại hội tập trung vào Hội trường để Đại hội tiến hành làm việc.
      Thông báo số lượng đại biểu dự đại hội:
       Tổng số Đảng viên trong Chi bộ: 22 đ/c; MSH: 0 đ/c; Đảng viên chính thức: 20 đ/c, dự bị: 01 đ/c.
       Có mặt: ….đ/c. vắng: ….đ/c, Đảng viên chính thức: .....đ/c, dự bị: .....đ/c.
(Đề nghị các đ/c Đảng viên chuẩn bị thẻ Đảng viên để biểu quyết các nội dung của Đại hội)
      Kính thưa các vị đại biểu khách!
      Kính thưa Đại hội!
Được sự phân công của Ban tổ chức Đại hội, tôi xin được điều hành công tác trù bị Đại hội.
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;
Thực hiện Thực hiện kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 15/8/2019 của BCH Đảng uỷ xã Mỹ Hưng về Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Mỹ Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2022;
    Hôm nay được sự nhất trí của Đảng ủy xã Mỹ Hưng Chi bộ Trường mầm non tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và chỉ ra những việc đã làm được, những tồn tại, thiếu sót. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu ra BCU khóa mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động và phong trào của nhà trường.
      Trước khi bước vào Đại hội chính thức, Ban tổ chức Đại hội xin được thực hiện công tác Đại hội trù bị như sau:
Sau đây tôi xin phép được thông qua toàn bộ nội dung chương trình của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Về thời gian: Trong một buổi chiều ngày 09/01/2020 (Thứ 5).
Về nội dung Đại hội: Đại hội có 2 phần chính
      
 Phần I: Đại hội trù bị.
       Phần trù bị gồm các nội dung: Bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký và thông qua Quy chế Đại hội.
        Phần II: Đại hội chính thức.
     Đại hội chính thức gồm các nội dung chính sau:
 1. Thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và báo cáo kiểm điểm của Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
2. Các ý kiến tham luận của Đảng viên.
3. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.
4. Thông qua đề án nhân sự-giới thiệu nhân sự tham gia Cấp ủy khóa mới.
5. Bầu Ban kiểm phiếu.
6. Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.
7. Ban Chi ủy mới ra mắt - Đại diện cấp ủy phát biểu ý kiến.
8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
9. Bế mạc Đại hội.
       Trên đây là toàn bộ các nội dung thực hiện trong quá trình tổ chức Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2020 - 2022.
* Kính thưa Đại hội, để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thành công Đại hội hôm nay. Đại hội  chúng ta sẽ phải bầu ra đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký để điều hành Đại hội.
- Căn cứ hướng dẫn quy trình tiến hành Đại hội của Đảng ủy xã, Ban tổ chức chúng tôi đã dự kiến số lượng đoàn Chủ tịch là 03 đ/c và đoàn Thư ký là 01 đ/c. Vậy xin ý kiến Đại hội.
+ Nếu Đại hội nhất trí với dự kiến số lượng đoàn Chủ tịch là 03 đ/c và đoàn Thư ký là 01đ/c, thì Đại hội cho biểu quyết. (Giơ thẻ biểu quyết)
+ Có ai có ý kiến khác không? (Không có)
+ Vậy là 100% các Đảng viên đều nhất trí với dự kiến về số lượng của Ban tổ chức đã trình trước Đại hội. Xin cảm ơn Đại hội!
- Sau đây Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu các nhân sự, Có 2 cách giới thiệu nhân sự:
+ Một là Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu trực tiếp các nhân sự.
+ Hai là Đại hội sẽ nhường quyền cho Ban tổ chức giới thiệu và trình danh sách trước Đại hội.
Vậy Đại hội chúng ta sẽ chọn theo cách nào?
* Chốt: Vậy Đại hội chúng ta đã nhường quyền cho Ban tổ chức chúng tôi trình danh sách dự kiến nhân sự.
   Sau đây Ban tổ chức chúng tôi xin trình trước Đại hội danh sách dự kiến như sau:
      * Đoàn chủ tịch gồm các đ/c có tên sau:
 1. Đ/c: Nhữ Thị Thủy
      2. Đ/c: Nguyễn Thị Mai
      3. Đ/c: Đào Thị Thúy
* Đoàn Thư ký là: Đ/c Phạm Thị Hương
- Xin ý kiến Đại hội: Nếu Đại hội nhất trí với danh sách các đ/c có tên trên, đề nghị Đại hội cho biểu quyết (Giơ thẻ biểu quyết).
+ Có ai có ý kiến khác không? (Không có)
+ Vậy là 100% các Đảng viên đều nhất trí với dự kiến danh sách đoàn Chủ tịch và Thư ký mà Ban tổ chức đã trình trước Đại hội.
Xin cảm ơn Đại hội!
      - Như vậy, Đại hội đã bầu được đoàn Chủ tịch và Thư ký của Đại hội.
    Vậy đề nghị Đại hội cho một tràng pháo tay để chúc mừng nào! (vỗ tay)
* Tiếp sau đây, thay mặt BTC tôi xin thông qua bản Quy chế làm việc của Đại hội. (Đọc Quy chế làm việc của Đại hội)
    Vừa rồi tôi đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .
     Vậy xin ý kiến Đại hội: Nếu đại hội nhất trí với bản Quy chế làm việc của Đại hội, đề nghị Đại hội cho biểu quyết (Giơ thẻ biểu quyết).
Xin cảm ơn các Đại biểu!
 - Đại biểu  nào có ý kiến khác?
 
Đ/c Mai
 
B. PHẦN II: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC
1. Chào cờ:
        Để Đại hội đi vào phần chính thức, BTC Đại hội xin kính mời các vị đại biểu khách cùng toàn thể các đ/c đứng lên làm lễ chào cờ. 
- Nghiêm! chào cờ… Chào! (Hát Quốc ca, Quốc tế ca)
- Xin kính mời các vị đại biểu khách và toàn thể Đại hội an tọa.
2. Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc:
         Kính thưa Đại hội! Trong phần Đại hội trù bị, chúng ta đã bầu ra đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký. Sau đây xin trân trọng kính mời đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký lên làm việc.
       - Vâng! Được sự phân công của đoàn Chủ tịch, tôi xin phép được điều hành Đại hội ngày hôm nay.
3. Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu:
        Kính thưa Đại hội! Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c Nhữ Thị Thủy thay mặt đoàn Chủ tịch lên đọc diễn khai mạc Đại hội.
            Xin trân trọng kính mời đ/c!
4. Giới thiệu Đại biểu khách tặng hoa:
         Kính thưa Đại hội! về dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ hôm nay, các đ/c lãnh đạo thay mặt cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã cũng có những bó hoa tươi thắm để chúc mừng Đại hội.
Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: …………………………………......................................................................
Lên tặng hoa chúc mừng Đại hội!
         Xin mời đ/c Nhữ Thị Thủy lên nhận hoa.
5. Thông qua báo cáo, phương hướng, báo cáo tình hình về tư cách Đảng viên về dự Đại hội và bản kiểm điểm của BCU:
         Kính thưa Đại hội! Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: Nhữ Thị Thủy thay mặt đoàn Chủ tịch lên thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bản kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
        Xin trân trọng kính mời đ/c!
6. Phần tham luận:
      Kính thưa Đại hội!
     Vừa qua Đại hội đã được nghe đ/c Nhữ Thị Thủy thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bản kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020. Sau đây Đại hội xin phép được chuyển sang phần tham luận.
     1. Theo như các Đại biểu đã đăng ký tham luận từ trước, sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: Hoàng Thị Thi lên tham luận với nội dung về CSVC và đời sống của CB,GV,NV trong nhà trường.
          Xin trân trọng kính mời đ/c!
      - Vừa rồi Đại hội đã được nghe ý kiến tham luận của đ/c Thi, thay mặt đoàn Chủ tịch xin trân trọng cảm ơn ý kiến tham luận của đ/c, chúc đ/c và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 2. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c Ngô Thị Nga lên tham luận với nội dung về công tác giáo dục trong nhà trường.
         Xin trân trọng kính mời đồng chí!
       - Vâng, Đại hội chúng ta vừa được nghe ý kiến tham luận của đ/c Ngô Thị Nga, thay mặt đoàn Chủ tịch xin trân thành cảm ơn đ/c, chúc đ/c công tác tốt, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn đ/c!
     3. Tiếp sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hường lên tham luận về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng của nhà trường. Xin trân trọng kính mời đồng chí!
      - Vừa rồi Đại hội chúng ta đã được nghe ý kiến tham luận của đ/c Hường. Thay mặt đoàn Chủ tịch, xin chân thành cảm ơn đ/c, chúc đ/c cùng gia đình mạnh khỏe - hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn!

Đ/c Mai 


Đ/c Mai 


Đ/c Thủy

Đ/c Mai 
Đ/c ThủyĐ/c Thúy 


 
7. Tiếp thu các ý kiến tham luận của Đảng viên:
       Kính thưa các vị Đại biểu, kính thưa Đại hội!
           Vừa qua Đại hội đã được nghe các ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội để đóng góp vào bản dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐH nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bản kiểm điểm của BCU nhiệm kỳ 2017 - 2020, với các nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi bộ và nhà trường về nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Thay mặt đoàn Chủ tịch, chúng tôi xin được tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đ/c để bổ sung vào báo cáo. Vì điều kiện về thời gian, nếu còn các ý kiến tham luận của các đ/c, chúng tôi đề nghị các đ/c gửi ý kiến bằng văn bản về đoàn Thư ký Đại hội để tiếp tục tổng hợp tiếp thu bổ sung hoàn thiện vào bản báo cáo.
 Đoàn chủ tịch Đại hội xin phép được dừng phần tham luận tại đây.
          Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí .
Đ/c Thúy
 8. Giới thiệu Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội:
Kính thưa đại hội!
   Về dự và chỉ đạo đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c:……………………………………………lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội.
         Xin trân trọng kính mời đồng chí!
 9. Đồng chí Bí thư Chi bộ lên tiếp thu ý kiến chỉ đạo:
     Kính thưa Đại hội!( Đ/c Thủy)
Đại hội được nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo Đại hội của đồng chí ................................................  Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng ý kiến phát biểu của đồng chí vừa là động viên, ghi nhận kết quả lãnh đạo của Chi bộ nhà trường trong những năm qua, vừa là gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Đại hội và Chi bộ trong thời gian tới.
Thay mặt Đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Chi bộ trường mầm non xin hứa, sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Sau Đại hội, Chi bộ Trường Mầm non tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiết sót, khuyết điểm và tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí .......................................
Kính chúc đồng chí và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
       Xin trân trọng cảm ơn!
Đ/c ThúyĐ/c Thủy
 10. Bầu Ban Chi ủy mới:
Kính th­ưa toàn thể Đại hội!
Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Chi bộ và cá nhân từng đồng chí trong Ban Chi ủy đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm, đoàn kết lãnh đạo Chi bộ triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra. Những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ.
Đến thời điểm này Ban Chấp hành Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Chi ủy trường mầm non xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã Mỹ Hưng; cảm ơn sự tín nhiệm, sự đoàn kết của tập thể Cấp ủy, Chi bộ. Chúng tôi tin tưởng rằng: Ban Chấp hành Chi bộ được bầu ra tại Đại hội này sẽ tiếp nối, phát huy tốt truyền thống và những thành tích mà Cấp ủy, Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo chi bộ đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn trong nhiệm kỳ 2020-2022.
Kính thưa toàn thể Đại hội!
Tiếp theo chương trình, Đại hội chúng ta chuyển sang phần bầu cử Ban Chi ủy khóa mới.
11. Thông qua đề án nhân sự:
        Được sự phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2020- 2022.
(ĐỌC TOÀN VĂN ĐỀ ÁN NHÂN SỰ CẤP ỦY (BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ) NHIỆM KỲ 2020- 2023)
Trên đây là Đề án nhân sự Ban Chi ủy trường mầm non nhiệm kỳ 2020- 2023 do Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 chuẩn bị. Đoàn Chủ tịch xin trình để Đại hội xem xét, quyết định. Xin ý kiến Đại hội.
- Đại biểu nào nhất trí với Đề án nhân sự mà Đoàn Chủ tịch vừa trình, xin cho biểu quyết. (Giơ thẻ biểu quyết)
- Có Đại biểu nào có ý kiến khác ? (không có đại biểu nào có ý kiến khác).
- Như vậy Đại hội đã nhất trí với Đề án nhân sự bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023 mà Đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội.
12. Trình danh sách dự kiến nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022:
         Thưa toàn thể Đại hội!
  Căn cứ vào số lượng Đảng viên của Chi bộ và tình hình thực tế hiện tại của Chi bộ và nhà trường, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử và xin trình trước Đại hội danh sách nhân sự do Ban Chi ủy đã chuẩn bị (Xin lưu ý: Theo quy định, danh sách nhân sự Cấp ủy phải có số dư nhiều hơn số lượng Cấp ủy cần bầu).
     Sau đây tôi xin trình danh sách dự kiến tham gia vào Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 04 đồng chí để Đại hội xem xét và cho ý kiến.
Đọc danh sách nhân sự Ban Chi ủy.
1. Đ/c: Nguyễn Thị Mai
2. Đ/c: Nguyễn Thị Thúy
3. Đ/c: Nhữ Thị Thủy
4. Đ/c: Đào Thị Thúy
Xin ý kiến Đại hội. Đồng chí nào nhất trí với danh sách đề cử nhân sự do Ban Chi ủy đã dự kiến, để đưa vào danh sách bầu cử Ban Chi ủy khóa mới xin cho biểu quyết? (Giơ thẻ biểu quyết)
   - Có đồng chí nào tự ứng cử tham gia vào Ban Chi ủy khóa mới không?
   - Có đồng chí nào muốn đề cử thêm danh sách tham gia vào BCU khóa mới, ngoài danh sách đoàn Chủ tịch đã trình không?
Như vậy là 100% các đồng chí đều nhất trí thông qua số lượng và danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chi ủy Chi bộ do đoàn Chủ tịch đề cử.
Xin cảm ơn các đồng chí!
13.  Bầu Ban kiểm phiếu:
Để giúp việc bầu cử của Đại hội, sau đây đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu:
+ Đoàn Chủ tịch  dự kiến số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí. Xin ý kiến Đại hội.
+ Đồng chí nào nhất trí số lượng Ban Kiểm phiếu  là 03 đồng chí xin cho biểu quyết.
+ Có đồng chí nào có ý kiến khác? (Không có)
+ Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí.
  - Về danh sách Ban Kiểm phiếu:
+ Đoàn Chủ tịch dự kiến giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu gồm  các  đồng chí có tên sau:
1. Đ/c Kiều Thị Hằng - Trưởng ban
2. Đ/c: Nguyễn Thị Hảo - Thư ký
3. Đ/c: Lê Thị Thanh Yên - Thành viên
Xin ý kiến Đại hội
+ Đồng chí nào nhất trí với danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 đồng chí có tên trên,  xin cho biểu quyết.
+ Có đồng chí nào có ý kiến khác? (Không có)
+ Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Ban Kiểm phiếu
Sau đây xin mời Ban Kiểm phiếu lên làm việc.
 
Đ/c Mai
Đ/c Mai
  14. Ban kiểm phiếu làm việc:
Kính thưa các đồng chí  đại biểu!
Thưa toàn thể đại hội!
Được Đại hội tín nhiệm giới thiệu chúng tôi vào Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu, tôi xin hướng dẫn các đại biểu về cách thức bỏ phiếu và lưu ý một số vấn đề trong bầu cử:
(Đọc văn bản hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu cho đại biểu; kiểm số phiếu phát ra và số phiếu thu về báo cáo đại hội; kiểm phiếu bầu)
  - Phát phiếu tới tận tay Đảng viên - kiểm phiếu - thông báo kết quả (Đọc biên bản kiểm phiếu).
Ban kiểm phiếu
 15. Hội ý cấp ủy bầu Bí thư và Phó Bí thư:  
 16. Lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.
- Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Chi ủy Chi bộ và Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2022, đã được thông qua trước Đại hội. Sau đây, Đại hội sẽ tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Căn cứ vào danh sách các đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022
       Sau đây Đoàn Chủ tịch trình Đại hội danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022.
  1. Chức danh Bí thư là Đ/c: Nhữ Thị Thủy
  2. Chức danh Phó Bí thư là Đ/c: Nguyễn Thị Mai   
       Xin ý kiến Đại hội có nhất trí với danh sách dự kiến chức danh Bí thư và Phó Bí thư mà đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội? (Giơ thẻ biểu quyết).
       Có đồng chí nào có ý kiến khác không?
       Như vậy là 100% các đồng chí đều nhất trí danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -  2022 do đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội.
* Tiếp theo chương trình Đại hội chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.
* Về phần bầu Ban kiểm phiếu:
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin ý kiến Đại hội cho phép được tiếp tục trưng dụng Ban kiểm phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ, sẽ tiếp tục làm việc trong quá trình bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.
Vậy xin ý kiến Đại hội?
        Có đồng chí nào có ý kiến khác không?
Như vậy là 100% đại biểu trong Đại hội đều nhất trí tiếp tục trưng dụng Ban kiểm phiếu bầu Ban Chi ủy tiếp tục làm nhiệm vụ.
   * Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trong kính mời Ban Kiểm phiếu lên làm việc.
Đ/c Thúy
 17. Ban Kiểm phiếu làm việc: (Cũng tiến hành thực hiện các bước như bầu Ban chi ủy)  
18. Ban Chi ủy mới ra mắt trước Đại hội:
  Kính thưa các vị Đại biểu khách, Kính thưa Đại hội!
    Sau một thời gian làm việc Đại hội của chúng ta hôm nay đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, thật khẩn trương và nghiêm túc và cho đến thời điểm này đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu được ra một Ban Chi ủy mới có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và nhà trường trong nhiệm kỳ 2020-2022. Sau đây Ban tổ chức xin kính mời các đ/c đã trúng cử trong Ban Chi ủy mới ra mắt Đại hội.(Đại diện BCU mới phát biểu cảm tưởng)
Đ/c Thúy

19. Bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025.
        Kính thưa đại hội! Vừa rồi Đại hội của chúng ta đã bầu được ra 01 Ban chi ủy mới, đồng thời cũng đã bầu được 01 đ/c giữ chức vụ Bí thư và 01 đ/c giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
       Để tiếp theo chương trình, Đại hội của chúng ta sẽ phải bầu ra 01 đoàn đại biểu chính thức để đi dự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt đoàn chủ tịch, sau đây tôi xin thông qua Thông báo số 35-TB/ĐU ngày 26/12/2019 của Đảng ủy về việc phân bổ đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu lần thứ 25 của Đảng bộ xã Mỹ Hưng. (Đọc toàn văn Thông báo số 35-TB/ĐU ngày 26/12/2019).
       Kính thưa Đại hội, căn cứ Quyết định số 16-QĐ/ĐU ngày 26/12/2019 và Thông báo số 35-TB-ĐU ngày 26/12/2019 của Đảng ủy xã Mỹ Hưng về việc quyết định tổng số đại biểu và phân bổ đại biểu chính thức cho các Chi bộ trực thuộc, thì Chi bộ của chúng ta được bầu 09 Đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
       Và sau đây đoàn Chủ tịch xin hỏi, trong Đại hội của chúng ta có đồng chí Đảng viên nào tự ứng cử vào danh sách Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25 không? (Xin mời các đ/c tham gia ứng cử....)
       Nếu không có Đảng viên nào tự ứng cử, thì sau đây đoàn Chủ tịch chúng tôi xin trình danh sách đã dự kiến để trình Đại hội.
       Trên cơ sở cơ cấu thành phần được phân bổ về số lượng đại biểu chính thức đi dự Đại Hội Đảng bộ xã lần thứ 25, đoàn Chủ tịch đã dự kiến là 9 đ/c là đại biểu chính thức và 01 đ/c là đại biểu dự khuyết để trình trước Đại hội. (Thông qua danh sách dự kiến đại biểu đi dự ĐH Đảng bộ xã lần thứ 25).
    - Danh sách các đ/c là đại biểu chính thức gồm các đ/c có tên sau:
1. Đ/c Nhữ Thị Thủy 6. Đ/c Hoàng Thị Thi
2. Đ/c Nguyễn Thị Mai 7. Đ/c Phạm Thị Như Ngọc
3. Đ/c Đào Thị Thúy 8. Đ/c Phạm Thị Duyên
4. Đ/c Phạm Thị Hương 9. Đ/c Nguyễn Thị Hường
5. Đ/c Nguyễn Thị Thúy  
Và 01 đ/c là đại biểu dự khuyết là đ/c: Nguyễn Thị Trang
    Sau đây xin ý kiến của Đại hội: đồng chí nào đồng ý với danh sách đoàn chủ tịch đã dự kiến và trình trước đại hội ? (Biểu quyết)
    - Đồng chí nào không đồng ý với danh sách đoàn chủ tịch đã dự kiến và trình trước đại hội ? (Biểu quyết)
   - Vậy là 100% Đảng viên có mặt trong Đại hội đều nhất trí với danh sách dự kiến do đoàn chủ tịch đã trình trước Đại hội, sau đây đoàn Chủ tịch chúng tôi xin chốt danh sách dự kiến để đại hội tiến hành bỏ phiếu (Đọc lại danh sách dự kiến đoàn đại biểu đi dự đại hội Đại biểu của xã).
   * Tiếp theo chương trình Đại hội chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25.
* Về phần bầu Ban kiểm phiếu:
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin ý kiến Đại hội cho phép được tiếp tục trưng dụng Ban kiểm phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ, sẽ tiếp tục làm việc trong quá trình bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25.
Vậy xin ý kiến Đại hội có đồng ý sẽ tiếp tục bầu các đ/c trong ban kiểm phiếu cũ làm việc không? (Giơ tay biểu quyết)
        Có đồng chí nào có ý kiến khác không?
Như vậy là 100% đại biểu trong Đại hội đều nhất trí tiếp tục trưng dụng Ban kiểm phiếu bầu Ban Chi ủy tiếp tục làm nhiệm vụ.
   * Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trong kính mời Ban Kiểm phiếu lên làm việc. 
20. Ban Kiểm phiếu làm việc: (Cũng tiến hành thực hiện các bước như bầu Ban chi ủy)
 
21. Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết:
Kính thưa Đại hội!
Để tiếp tục chương trình của Đại hội hôm nay, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c Phạm Thị Hương - Thư ký của Đại hội lên thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Xin trân trọng kính mời đ/c!
Vừa rồi Đại hội đã được nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 2020 - 2022. Vậy xin ý kiến của Đại hội.
- Đại biểu nào nhất trí với Dự thảo Nghị quyết Đại hội xin cho biểu quyết!          
- Có Đại biểu nào có ý kiến khác không?   
- Như vậy là 100% các đại biểu có mặt trong Đại hội, đều nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hộ đã thông qua. Xin trân thành cảm ơn các đại biểu!

Đ/c Mai
 
 20. Bế mạc Đại hội:
- Tiếp theo chương trình, tôi xin trận trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nhữ Thị Thủy lên bế mạc Đại hội.
Xin trân trọng kính mời đồng chí. (Bài bế mạc)
Đ/c Mai
21. Chào cờ (Quốc ca và Quốc tế ca) Đ/c Thủy 

Tác giả bài viết: Nhữ Thị Thủy

Nguồn tin: Công tác Đảng:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 436 | lượt tải:153
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây